Evolución do importe medio das fianzas de alugueiro en función do tamaño dos concellos