En tabellfigur viser prosentandelen som har brukt og ikke brukt podkast fra 2018 frem til i dag. Tittelen er "Podkastbruk: Fra 42% til 39%". Andel som har brukt podkast: I 2018: 31% I 2019: 31% I 2020: 36% I 2021: 37% I 2022: 42% I 2023: 39%