Noot: de jaren 2016 en 2017 werden op onvolledige data berekend. Dat zorgt mogelijk voor de beperkte afwijking van de gegevens tegenover de andere jaren.
 f 
in