ŠRVŠ dotazník, 1130 respondentov (20. - 26. marca 2020)