Den løbende uge notering uden efterbetaling. For økonoteringen er medtaget økotillæg og fuldt kvalitetstillæg.