Názor Slovákov na potrebu konsolidácie je jednoznačný

Myslíte si, že Slovensko potrebuje ďalej konsolidovať, teda buď zvyšovať príjmy alebo znižovať výdavky?