Grafiek 3. Uitgaven naar zorgvorm in 2021, in % van het totaal