Výroba tepla brutto v ČR podle paliv v jednotlivých letech 2018-2023 [TJ]