Spotreba plynu v prvom štvrťroku 2021, 2022, 2023 a 2024