Noot: de gegevens in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'. De 6 kleinste sectoren zijn niet opgenomen wegens te lage betrouwbaarheid.
 f 
in