Tall i gram per 2500 kcal per dag. EAT-Lancet-kommisjonens gjennomsnittlige og maksimalt anbefalte daglig inntak av matvaregrupper, sammenliknet med dagens kostråd fra Nasjonalt råd for ernæring/Helsedirektoratet (rødt). Anbefalingene gjelder for et daglig energiinntak på 2500 kalorier. Matvaregrupper vi ikke har mengdeanbefalinger i våre nasjonale kostråd, slik som egg og hvitt kjøtt, er utelatt.