Omfatter 18-66 årige flygtninge og sammenførte familiemedlemmer i ustøttet arbejde, der fra 2004 har opholdsgrundlag og bopæl i Danmark