Evolución do número de empregos no sector primario en cada concello entre 2014 e 2019