Výkonnosť vybraných online platforiem za rok 2023 na akciovom trhu

Porovnanie výkonnosti online platforiem v minulom roku