Në vitin 2006, u gjeneruan 722.726 tonë mbetje, ndërsa në 2016 u gjeneruan 1.300.377 tonë mbetje