V roku 2016 boli vyhlásené dve výzvy, v ostatných rokoch jedna výzva.
 f 
in