FORKLARING PÅ ØKNING: Stavanger, Kristiansand, Bambe og Moss skal retaksere til 2021. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene. Eidsvoll innførte eiendomsskatt i 2020 på en promille, og øker til to promille i 2021. Gausdal går over til å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag fra 2021, og får en økning med denne overgangen. Nesbyen skal innføre eiendomskatt på hytter i 2021. Gjøvik øker skattepromillen til 4 (fra 3,45) i 2021.