Noot: gekwalificeerden zijn personen met kwalificaties met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs.
 f 
in