Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w 5 podklasach PKD o największym ubytku