Všechna data jsou vždy k 31. prosinci daného roku.