Počet dní v pozícii trhového lídra

Počet dní je uvedený v univerzálnej cieľovej skupine 12+ za január 2024.