Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden met een onzekerheidsmarge. Geen cijfers beschikbaar voor 2007. Zie: ‘Meer info over definities en bronnen’.
 f 
in