Grafen viser NRK-lisens, inkludert moms (12 prosent i 2018 og 2019). Stortinget vedtar lisensen i forbindelse med budsjettforhandlingene om høsten.