Självmord i EU-länderna | 2020

Grafiken visar antalet självmord per 100 000 invånare i åldersstandardiserade dödstal i EU-länderna för 2020.