Cirka 1 ud af 10 ægudtagninger aflyses før udtagning