Verdeling virussen van geteste monsters

Percentage positieve tests