*Importes devengados directamente en favor da entidade ou institución á que representa este/a conselleiro/a