Fra NIFU-rapporten "Rekruttering til forskning i sykepleie", tabell 4.13.
 f 
in