Позиции на украинските и руските сили към 10 ноември