Noot: bij domeinbossen en bossen in eigendom van derden gaat het om beheer conform de criteria duurzaam bosbeheer, bij parken gaat het om beheer conform de principes harmonisch park- en groenbeheer. De gebiedscategorieën natuurbeheerplannen type 2, 3 en 4 zijn nieuw vanaf 2018.
 f 
in