Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава в лв./MWh (без акциз и ДДС)