* zahŕňa čierne uhlie, hnedé uhlie, katalyticky SO, komunálny odpad, hutnický plyn, plyn ČOV, skládkový plyn a veternú energiu
 f 
in