Orange søyler markere de tre siste resesjonene i USA. Resesjon defineres som minst to kvartaler på rad med fall i bruttonasjonalprodukt (bnp).