No segundo e terceiro trimestre de 2014 o SERGAS non publicou o dato. Dende 2015 só divulga o segundo e o cuarto.