Podiel predaja nových vozidiel v rámci EUR za rok 2023 podľa zdroja energie