Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: ‘Meer info over definities en bronnen’. In de cijfers van 2013 werd het aandeel meergezinswoningen overschat en het aandeel eengezinswoningen onderschat
 f 
in