Ikem-index Q3 2016–Q1 2024

Ikem-index för perioden Q3 2016–Q1 2024 över inhemsk försäljning samt export. Volym i årstakt.