Zotavovanie v priemyselných krajinách spomaľuje

HDP úroveň, indexované, 100 = 1. kvartál 2020