Platy v súkromnom sektore konečne predbiehajú zdražovanie

Medziročná zmena v %