Statistikken er basert på lønnsopplysninger per 31.12.2017 innhentet gjennom spørreundersøkelser blant Forskerforbundets medlemmer. 7279 har svart på denne delen av undersøkelsen.