Grafen viser kursutvikling for tremånederskontrakten for aluminium ved råvarebørsen LME siste år.