"Een moderne man kan goed koken"

Panelonderzoek onder 2000 Nederlanders