Čísla vyjadrujú počet zmlúv, ktoré sa zo skúmanej vzorky (100 zmlúv) viažu k tepelným čerpadlám daného výrobcu.
 f 
in