Tallene fra undersøkelsen er basert på 1001 intervjuer med et representativt utvalg nordmenn i alderen 16 til 67 år. Spørsmålet i undersøkelsen var stilt på følgende måte: «Tidligere undersøkelser viser at enkelte velger å «plusse på» erstatningskravet sitt etter at de har opplevd en skade eller en ulykke på reise. De krever på den måten større erstatning enn tapet faktisk medførte. Hvor akseptabelt eller uakseptabelt synes du det er å plusse på erstatningskravet?»