नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाही

२०७७ साउनदेखि २०८० असोजसम्मको त्रैमासिक विवरणहरुलाई जोडेर प्रतिशतमा हिसाब निकालिएको