Liggende stolpediagram med tittelen Tidbruk på podkast. Viser andel av podkastlyttere som har brukt like mye, mer, eller mindre tid på podkast det siste året. Fordelt inn i kjønn og aldersgruppe over og under 45 år. Resultater: Brukt like mye tid: Alle 42%, U45 41%, 45+ 45%, Menn 45%, Kvinner 40%. Brukt mer tid: Alle 31%, U45 28%, 45+ 36%, Menn 29%, Kvinner 33%. Brukt mindre tid: Alle 20%, U45 23%, 45+ 12%, Menn 19%, Kvinner 20%. Vet ikke / Har ikke hørt lenge nok på podkast: Alle 7%, U45 8%, 45+ 7%, Menn 7%, Kvinner 7%.