Holdning til etablering av kjernekraft i Narvik – Partitilhørighet

Tabellen viser respondentenes holdning til etablering av kjernekraft i Narvik, rangert etter hvilket parti de har svart at de ville stemt på dersom det var kommunevalg i morgen.