Vývoj tržieb, zisku a cash flowu spoločnosti CrowdStrike

Údaje v miliónoch USD