Vývoj cenového indexu spotrebných výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v USA od začiatku tohto roku

Index sa nachádza na najnižšej hranici od začiatku roku