...zamestnanosť však stagnuje

Medziročný a medzikvartálny rast v %